O projekte Allegro

Prenos poznatkov vedy a výskumu až k praktickým aplikáciám je nevyhnutnou súčasťou budovania vedomostnej spoločnosti. V operačnom programe Výskum a vývoj, spolufinancovanom zo zdrojov EÚ boli vytvorené podmienky na vybudovanie výskumných centier a… čítať ďalej »

Poslanie centra

Realizovať výskum v oblasti energetiky a jadrovej energetiky, predovšetkým v oblasti nových materiálov a technológií ich prípravy, termohydrauliky, subjadrovej fyziky, bezpečnosti jadrových zariadení a vytvárať vedecko-výskumné výsledky s vysokým inovačným… čítať ďalej »

Konzorcium

Slovenská akadémia vied | Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied | Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied | Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied | Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie… čítať ďalej »