Laboratórium jadrových metód a jadrovej fyziky

Koordinátor: RNDr. S. Hlaváč, CSc.

Ing. Š. Gmuca, PhD.
Ing. J. Kliman, DrSc.
Ing. V. Matoušek, PhD.
Mgr. M. Venhart, PhD.
RNDr. M. Veselský, PhD.

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov

RNDr. A. Herzáň, PhD.
RNDr. A. Repko, PhD.
Dr. P. Prajapati

PhD študenti

Mgr. M. Balogh
Mgr. J. Klimo
Mgr. J. Krajňák
Ing. M. Sedlák
RNDr. R. Urban

Zameranie

  • Charakterizácia povrchov materiálov s využitím jadrových metód
  • Štúdium gama emisie v jadrových reakciách
  • Štúdium štiepenia ťažkých jadier
  • Štúdium exotických jadrových reakcií

Sídlo laboratória: Piešťany

Zoznam prístrojov

  • Pole LaBr3(Ce) scintilačných detektorov
  • Pole koaxiálnych germániových detektorov
  • Digitálny systém zberu dát z detektorov žiarenia
  • Analytický RTG mikroskop Horiba XGT 7200
  • Páskový transportný systém TATRA
  • Tandemový elektrostatický urýchľovač typu Tandetron

Pole LaBr3(Ce) scintilačných detektorov

Pole troch LaBr3(Ce) scintilačných detektorov. Detektory sa vyznačujú rýchlou odozvou a najlepším energetickým rozlíšením zo všetkých známych scintilačných detektorov.

 

Pole koaxiálnych germániových detektorov

Pole koaxiálnych germániových detektorov, ktoré pozostáva z jedného detektora typu p s relatívnou účinnosťou 80 % a troch detektorov typu n s relatívnou účinnosťou 70 %. Všetky detektory sú vybavené elektrickým chladením bez nutnosti použitia tekutého dusíka.

Digitálny systém zberu dát z detektorov žiarenia

Digitálny systém zberu dát z detektorov žiarenia na báze digitizéru Pixie-16. Systém je vybavený tromi kartami rovnakého typu (t. j. 48 kanálmi) s frekvenciou 250 MHz a rozlíšením 14 bit. Digitizéry sú doplnené časovo-digitálnym prevodníkom typu Acquiris s rozlíšením 5 ps a 12-timi nezávislými kanálmi. Celý systém pracuje na zbernici typu PXI a komunikuje s riadicim PC pomocou optického kábla.

 

Analytický RTG mikroskop Horiba XGT 7200

Analytický RTG mikroskop Horiba XGT 7200 umožňujúci prvkovú analýzu vzoriek, meranie hrúbky terčov a pod.

 

Páskový transportný systém TATRA

Páskový transportný systém TATRA pôvodne vyvinutý pre experiment IS521 na zariadení CERN-ISOLDE. Systém umožňuje transport rádioaktívnych vzoriek vytvorených depozíciou zväzku na kovovú pásku. Unikátne vákuové vlastnosti a radiačná odolnosť použitých materiálov, ktoré boli špeciálne za týmto účelom vyvinuté na FÚ SAV, robia tento systém jedným z najlepších svojho druhu na svete.

Tandemový elektrostatický urýchľovač typu Tandetron®

Tandemový elektrostatický urýchľovač typu Tandetron® s terminálovým napätím maximálne 2 MV. Je vybavený iónovým zdrojom, umožňujúcim produkciu zväzkov protónov, deuterónov, alfa častíc a ľahkých iónov s energiou v rozsahu 100 keV – 4 MeV (do 6 MeV u alfa častíc).