Organizačná schéma

schema

SPRÁVNA RADA CVA

ČLENOVIA VEDECKEJ RADY VCA

ČLENOVIA PRIEMYSELNEJ RADY VCA