Laboratórium mikroštruktúrnych analýz materiálov

Koordinátor: prof. Ing. V. Slugeň, DrSc.

Ing. S. Sojak, PhD.

PhD študenti

Ing. I. Bartošová (2012 – 2016) – úspešná obhajoba 14. 6. 2016
Ing. A. Bouhaddane (2012 – 2016) – úspešná obhajoba 25. 8. 2016
Ing. S. Pecko (2013 – 2017) – úspešná obhajoba 5.3.2017
Ing. J. Jančovič (2012 – 2015) – úspešná obhajoba 26. 8. 2015
Ing. J. Snopek
Ing. T. Brodziansky
Ing. M. Saro
Ing. M. Oravkin
Ing. S. Bebjak
Mgr. M. Macášek

Zameranie

 • Výskum radiačného namáhania konštrukčných materiálov jadrových reaktorov
 • Nedeštruktívne testovanie materiálov
 • Analýzy defektov v materiáloch

 

Sídlo laboratória: Jaslovské Bohunice

 

Zoznam prístrojov

 • Skenovací elektronový mikroskop
 • Nanotvrdomer
 • Invertovaný svetelný mikroskop
 • Stereomikroskop
 • Prístroj na meranie hluku
 • Vysokoteplotná pec

 

Ďalšie drobné prístroje

 • Plazmový čistič
 • Pozlacovačka
 • Presná erodujúca píla
 • Brúska a leštička
 • Diamantová rezačka
 • Ultrazvuková rezačka a jamkovačka

Skenovací elektrónový mikroskop Hitachi SU3500

Technické parametre:

Rozlíšenie:
Sekundárne elektróny

 • 3 nm (pri 30 kV akceleračné napätie, WD = 5, režim vysokého vákua)
 • 7 nm (pri 3 kV akceleračné napätie, WD = 5, režim s vysokým vákuom)

Spätne rozptýlené elektróny

 • 4 nm (pri 30 kV akceleračné napätie, WD = 5, režim s nízkym vákuom)
 • 10 nm (pri 5 kV akceleračnom napätí, WD = 5, režim s vysokým vákuom)

Zväčšenie:

 • x5 až x300000

Dostupná analýza: EDS, EBSD

Nanotvrdomer Hysitron TI Premier

Technické parametre:

 • maximálna sila 15 mN

Dostupné testy:

 • test odtlačkov
 • test na poškriabaniu
 • rozlíšenie zaťaženia 1 nN
 • maximálny posun 5 μm
 • rozlíšenie posunu 0,04 nm
 • tepelný posun < 0,05 nm / s
 • integrovaná in situ zobrazenie SPM
 • vykonáva sa rovnakou sondou ako mechanická charakterizácia
 • zobrazovacia sila: < 70 nN

Optika:

 • zväčšenie 10x
 • optika zhora nadol

Invertovaný svetelný mikroskop Carl Zeiss Axio Observer Z1m

Technické parametre:

 • zariadenie so stojanom a Z-zaostrovaním – motorizované
 • zväčšenie 1000x
 • okulár 6-polohový HDC HIC motorizovaný ARC

Techniky kontrastu:

 • odrazené svetlo
 • brighfield, Polarizačný kontrast, Darkfield, DIC, C-DIC, TIC, fluorescenčný kontrast
 • prenosné svetlo
 • jasné pole, fázový kontrast, DIC, polarizácia

Stereomikroskop Carl Zeiss Stereo Discovery V20

Technické parametre:

 • zväčšenie 250x
 • okulár 3 pozície
 • 3D efekt

Prístroj na meranie hluku Stresstech Rollscan 350

Technické parametre:

 • automatické magnetizačné napätie
 • automatické vyhadzovanie frekvencií

Frekvencia magnetizácie:

 • sínusová vlna 0,1 až 1000 Hz
 • triangulačná vlna 1-150 Hz
 • magnetizačné napätie 0-16 Vpp

Analýza rozsahu filtrov:

 • 10-70 kHz
 • 70-200 kHz
 • 200-450 kHz

Vysokoteplotná pec MTI GLS 1800X

Technické parametre:

 • maximálna pracovná teplota 1800 °C
 • rýchlosť ohrevu < 5 ° C / min
 • rýchlosť chladenia < 5 ° C / min
 • vykurovací článok MoSi2

Atmosféra:

 • vákuum až 1×10-6 mbar
 • inertné plyny Ar, N2