Laboratórium keramických komponentov

Koordinátor: doc. Ing. M. Boča, DrSc.

Samostatní vedeckí pracovníci

Ing. J. Sedláček, PhD.
Ing. M. Korenko, PhD.
Ing. F. Šimko, PhD.
Ing. V. Pavlík, PhD.
Ing. P. Tatarko, PhD.

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov

Ing. O. Hanzel, PhD.
Mgr. R. Bystrický, PhD.
Ing. M. Kontrík, PhD.

PhD študenti

Ing. Z. Fürdősová

Zameranie

  • Riešenia pre problematiky vysokoteplotnej korózie konštrukčných materiálov
  • Využitie tavenín anorganických solí
  • Študium keramických kompozitov na báze karbidu kremičitého (SiC) a diboridov zirkónia (ZrB2) a titánu (TiB2)


Sídlo laboratória:
Vitrum Laugaricio, Študentská 2, Trenčín