Laboratórium experimentálnej héliovej slučky

Koordinátor: prof. Ing. F. Urban, CSc.

doc. Ing. F. Ridzoň, PhD.
doc. Ing. B. Knížat, PhD.
doc. Ing. R. Olšiak, PhD.

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov

Ing. M. Mlkvik, PhD.
Ing. P. Mlynár, PhD.
Ing. J. Šustek, PhD.

PhD študenti

Ing. F. Világi

Zameranie

  • výskum odvodu tepla z GFR (Gas Cooled Fast Reactor) a stanovenie jeho základných bezpečnostných charakteristík
  • overenie termodynamických a hydraulických vlastností okruhu so zaradeným zdrojom tepla na simuláciu vývoja zvyškového tepla v odstavnom reaktore a s výmenníkom tepla určeným pre jeho odvod
  • modelovanie zmien odvádzaného výkonu, teploty a tlaku hélia
  • preverenie vlastností prirodzenej cirkulácie hélia v primárnom okruhu héliovej slučky

Sídlo laboratória: Zavarská 11, Trnava

Zoznam prístrojov

Experimentálna héliová slučka

 

Experimentálna héliová slučka

Unikátne prototypové zariadenie, ktoré bolo navrhnuté a skonštruované v rámci projektu na simulovanie podmienok odvodu tepla z primárneho okruhu héliom chladeného jadrového reaktora. Zariadenia zaisťuje ohrev hélia v primárnom okruhu reaktora pomocou vykurovacích tyčí, pričom prevádzkový príkon reaktora je možno plynulo regulovať v rozsahu od 0 do 220 kW. DHR jednotka (tepelný výmenník) ma za úlohu ochladiť hélium prúdiace horúcou vetvou reaktora z maximálnej teploty 520 ºC na teplotu studenej vetvy, ktorá nesmie prekročiť 250 ºC. DHR jednotka je dodatočne ochladzovaná vodou.

Parametre zariadenia

  • teplota hélia na výstupe z reaktora GFR                   400 °C ÷ 520 °C
  • teplota hélia na vstupe do reaktora GFR                  150 °C ÷ 250 °C
  • prevádzkový tlak hélia                                              3,0 MPa ÷ 7,0 MPa
  • inštalovaný príkon reaktora GFR                              500 kW
  • tepelný výkon výmenníka DHR                                 0 kW ÷            220 kW