Laboratórium Atomárnej silovej mikroskopie (AFM)

Koordinátor: Ing. J. Fedor, PhD.

Ing. J. Šoltýs, PhD.

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov

Ing. M. Precner, PhD.
Ing. T. Ščepka, PhD.
Ing. Z. Zápražný, PhD.

Zameranie

 • Štruktúrna analýza povrchov na nano- a mikro úrovni
 • Meranie elektrických a magnetických vlastností
 • Meranie drsnosti povrchov

 

Sídlo laboratória: Vrbovská cesta 110, Pieštany

 

Zoznam prístrojov

 • Atomárny silový mikroskop
 • Univerzálny AFM kontrolér

Atómový silový mikroskop

Je vysoko rozlišovací typ skenovacieho mikroskopu so snímačom, s veľkosťou rozlíšenia v nanometrickej oblasti. Umožňuje presne rekonštruovať 3D reprezentatívny topografický pohľad skúmaného povrchu, a skúmať mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti materiálov. Systém pracuje so štandardnými kontaktnými sondami ako aj s rezonančnými sondami typu Tuning Fork.

Parametre zariadenia

Skener vzorky:

 • XY motor – rozsah 5mm, rozlíšenie 0.25 mm
 • XYZ piezoelektrický – rozsah 85 mm, rozlíšenie < 0.05 nm (Z), < 0.15 nm (XY), < 0.02 nm (XY)

Skener detekčného senzora:

 • XY motor – rozsah 5mm – rozlíšenie 0.25 mm
 • Z motor – rozsah 10 mm – rozlíšenie 0.065 mm
 • Piezoelektrický element – rozsah XYZ – 35 mm,

Mechanizmus spätnej väzby:

 • meranie rezonancie senzora „Tuning fork“ a optická detekcia

Optický modul:

 • dva optické mikroskopy Olympus BXFM (jeden zhora a druhy zdola).

Meracie módy systému:

 • AFM – AC mód, kontaktný mód, kelvin probe modul, MFM, EFM, LFM
 • Meranie elektrických parametrov – vodivé AFM s rozlíšením 25nm
 • Meranie rozloženia teploty – s rozlíšením 25 nm

Ostatné parametre:

 • izolácia voči vibráciam
 • akustické tienenie
 • komora pre meranie v kontrolovanej atmosfére ako N2, CO2,   vlhkosť, …
 • vákuová komora s kompletným čerpacím systémom – do 10-8 Torr
 • ohrev a chladenie vzorky v rozsahu od -20 do +300 °C
 • meranie v kvapaline


AFM systémZostava riadenia AFM systému