Konzorcium

Slovenská akadémia vied | Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied | Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied | Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied | Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied | Slovenská technická univerzita Bratislava